Αναλυτικής Χημείας 3/5/2010

Πρόγραμμα Σεμιναρίου «LC, LC-MS/MS, LC-TOF/MS:Θεωρία και πράξη»

Σεμινάριο του Τμήματος Αναλυτικής Χημείας της ΕΕΧ και του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών.

 

Ακολουθήστε μας