Τροφίμων 29/1/2010

Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών ISO 17025

Το Τμήμα Τροφίμων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών διοργανώνει, σεμινάριο διάρκειας 14 εκπαιδευτικών ωρών με θέμα:
«Κατάρτιση Εσωτερικών Επιθεωρητών Εργαστηριακών Διαπιστευμένων Μονάδων κατά ISO 17025»
Ακολουθήστε μας