Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας 27/2/2008

3o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη, 14-17 Μαρτίου 2008
Δεύτερη Ανακοίνωση

Διοργάνωση
Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

Συν-διοργάνωση
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντικό Δίκτυο Χημικών ENVNET
Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση BENA

Υπό την αιγίδα
Υπουργείο Ανάπτυξης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
 

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χ. Φώλιας, Υπουργός Ανάπτυξης
Γ. Τσιότρας, Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Π. Ψωμιάδης, Νομάρχης Θεσσαλονίκης
Β. Παπαγεωργόπουλος, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Α. Μάνθος, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σ. Ιωαννίδης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
Σ. Μπαϊρακτάρη, Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Ι. Ζουρνάς, Πρόεδρος Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
Α. Παπουτσής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Π. Παπαδοπούλου, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ.
Φ. Βοσνιάκος, Πρόεδρος ΒΕΝΑ
Α. Στεφανίδου, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ. Αλμπάνης (ΠΙ)
Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ)
Γ. Βασιλικιώτης (ΑΠΘ)
Α. Βουλγαρόπουλος (ΑΠΘ)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
Σ. Γηρούση (ΑΠΘ)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Π. Καρακολτσίδης (ΤΕΙΘ)
Ι. Κατσογιάννης (EAWAG, CH)
Α. Κούγκολος (ΠΘ)
Θ. Κουϊμτζής (ΑΠΘ)
Κ. Μάτης (ΑΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΟΡΘ)
Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Δ. Παντελίδου (Δ. Εχεδώρου)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Β. Παπαδημητρίου (ΠΘ)
Σ. Παρασκευόπουλος (ΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙ ΔΜ)
Ι. Στράτης (ΑΠΘ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Ε. Τσούκαλη (ΑΠΘ)
Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Γωγάκος (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Α. Ζουμπούλης (Ταμίας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Αργυρόπουλος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Δ. Γιαννακουδάκης (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Γιαννουλάκης (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Καραθανάσης (ΠΚΜ)
Α. Κελέσης (ΔΘ)
Μ. Ράδου (ΟΡΘ)
Σ. Αγγελοπούλου (ΓΧΚ)
Δ. Μαλαματάρη (ΓΧΚ)
Κ. Στυλιάδης (ΠΕΕΚΠΕ)
Ι. Φαρμάκης (Υπεύθ.ΠΕ Δυτ. Θεσ/κης)
Ν. Παπαδάκης (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Πλαστήρας (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.

Οι επιστημονικές εργασίες του 3ου Συνεδρίου ταξινομήθηκαν σε ένδεκα θεματικές ενότητες:
1.Ατμόσφαιρα
2.Νερά
3.Αστικά Στερεά Απορρίμματα
4.Ενέργεια και Περιβάλλον
5.Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήματα
6.Υγεία και Περιβάλλον
7.Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση
8.Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία
9.Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων
10.Φυτοφάρμακα
11.Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι εργασίες που έγιναν δεκτές περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Βιβλίο των Περιλήψεων και CD με τα πλήρη κείμενα των εργασιών).Επίσης, όσες εργασίες περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να προωθηθούν για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

Το 3ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Νίκος Γερμανός» (Περίπτερο 8) της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης - HELEXPO από 14 έως 17 Μαρτίου του 2008.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύνεδροι/Εισηγητές 80 €
Σπουδαστές 50 €
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
τηλ (απόγευμα: 18.00-21.00): 2310 278077
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Συντονιστής Συνεδρίου
Δρ. Κώστας Νικολάου, τηλ. (πρωί): 2310 886046
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο: www.eex.gr
Ακολουθήστε μας

Πανελλήνια Ημέρα Χημείας - Ετήσια Ενημερωτικά Φυλλάδια

  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιανουάριος 2023 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31