Νοτίου Αιγαίου 10/5/2014

Θέσεις και Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Χημικών - Π.Τ. Νοτίου Αιγαίου.

Αγαπητέ Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα της Χημικής Επιστήμης. Είμαστε στη διάθεση των Τοπικών Αρχών & Φορέων για κάθε θέμα σχετικό με την Επιστήμη της Χημείας και τις εφαρμογές-της στην Οικονομία και την Κοινωνική δραστηριότητα.
Καταθέτουμε τις προτάσεις-μας με Κοινωνική Ευθύνη, και σας δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή-σας για κάθε βοήθεια που θα μπορούσε να μας ζητηθεί, και στο οποίο θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμοι.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1. Λειτουργία βιολογικών: 
2. Λάσπες Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποβλήτων.
3. Απόβλητα ελαιοτριβείων.
4. Διαχείριση απορριμμάτων.
5. Παιδεία.
6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
7. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων - Διαπιστευμένα Εργαστήρια Δοκιμών
8. Εργαστήρια Δοκιμών.
9. Υγεία & Ασφάλεια Τροφίμων – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ΕΦΕΤ.
10. Τουρισμός & Περιβάλλον – «Γαλάζιες Σημαίες».
11. Αυτοέλεγχοι – EMAS

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Λειτουργία βιολογικών: 
Σύμφωνα με το ΠΔ 274/1997 (ΦΕΚ Α 195/97), «για την ανανέωση αδειών λειτουργίας χημικών εγκαταστάσεων (πχ Εγκαταστάσεις Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποβλήτων) πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή και υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της τεχνικής επίβλεψης της λειτουργίας από διπλωματούχο χημικό ή χημικό μηχανικό» (άρθρο 4, παρ. 3).
Είναι χρήσιμα:
α. Να συνεχισθούν και να συστηματοποιηθούν οι έλεγχοι από πλευράς Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι συστηματικοί και διαφανείς. 
β. Να στελεχωθούν με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό οι ΔΕΥΑ.
γ. Οι αυτοέλεγχοι των ιδιωτικών εγκαταστάσεων πρέπει να ενθαρρυνθούν, και να μην απαξιώνονται, στα πλαίσια μάλιστα και εφαρμογής και των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EMAS.
ε. Να επανεξετασθεί το δίκτυο των προς κατασκευή δημοτικών μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας με βάση ρεαλιστικές οικονομοτεχνικές λύσεις και όχι με την πρακτική απώθησης των αναγκαίων λύσεων σε απώτατο μέλλον.

2. Λάσπες Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποβλήτων.
Οι λάσπες μονάδων βιολογικής επεξεργασίας χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Είναι ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, τόσο για τα ξενοδοχεία αλλά κυρίως για τις μεγαλύτερες σε μέγεθος Δημοτικές εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν προσεχώς…
Ειδική αντιμετώπιση απαιτείται επίσης για τα επιβαρημένα απόβλητα γαλακτοκομείων τα οποία, ευτυχώς, είναι βιοαποικοδομήσιμα και μικρού σχετικά όγκου στη Δωδεκάνησο.

3. Απόβλητα ελαιοτριβείων.
Δεν είναι εφικτή η σε μεγάλο βαθμό επεξεργασία-τους λόγω:
Του ιδιαίτερα μεγάλου φορτίου-τους και της χημικής του σύστασης
Του μικρού μεγέθους και του εποχιακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων
Του διάσπαρτου των μονάδων σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο.
Συνίσταται να αντιμετωπισθεί βραχυπρόθεσμα με απλές φυσικοχημικές διεργασίες, σε αναμονή της εξέτασης τυχόν δυνατότητας από κοινού αντιμετώπισης των λασπών από βιολογικούς, οργανικών απορριμμάτων (Π.χ. αναερόβια επεξεργασία).

4. Διαχείριση απορριμμάτων.
Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων (Υγειονομική ταφή), οι προσπάθειες ελάττωσης της ποσότητας-τους, και η ανακύκλωση πρέπει να μελετηθούν, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα της Δωδεκανήσου είναι ο Τουρισμός, και ότι η κατά άτομο σύσταση των απορριμμάτων των ξενοδοχείων διαφέρει, όσον αφορά τον όγκο και την ποσότητα, από εκείνη των απλών κατοικιών.
Η ανακύκλωση, κυρίως λόγω του κόστους μεταφορικών, μπορεί να δοκιμασθεί με την προϋπόθεση της εθελοντικής συμμετοχής μαθητών κλπ.

5. Παιδεία.
Είναι ανάγκη για τροποποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων του Λυκείου που αφορούν τη Χημεία.
Οι ώρες που αφιερώνονται στη χημεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ελάχιστες ενώ τα εργαστήρια ακόμη και εκεί που υπάρχουν υποβαθμίζονται. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται συνολικά και συγκροτημένα, χωρίς προκαταλήψεις για τη δυνατότητα συμμετοχής και του ιδιωτικού τομέα. Η εμπιστοσύνη που η Κοινωνία δείχνει στην πράξη προς την ιδιωτική εκπαίδευση θα παρέχεται χωρίς στρεβλώσεις, με διαφάνεια, παρρησία και αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα, η ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητη. 
Είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι Χημικοί (και άλλων θετικών κατευθύνσεων εκπαιδευτικοί), ώστε να αποφευχθεί η εντελώς θεωρητική προσέγγιση του θέματος.

6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Ο εθελοντισμός στην Περιβαλλοντική προστασία μπορεί να αναπτυχθεί και με την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν στον τομέα αυτό και οι Χημικοί (και άλλων θετικών κατευθύνσεων εκπαιδευτικοί), ώστε να αποφευχθεί η εντελώς θεωρητική προσέγγιση του θέματος.

7. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων - Διαπιστευμένα Εργαστήρια Δοκιμών
Η διαφύλαξη των αναγκαίων ποσοτήτων καλής ποιότητας πόσιμου αλλά και αρδευτικού ή άλλου νερού προϋποθέτει:
Εξοικονόμηση και αποφυγή σπατάλης
Αποφυγή ρύπανσης ή μόλυνσης των νερών.
Επεξεργασία μειονεκτικών νερών και επαναχρησιμοποίησή-τους.
Για όλα τα ανωτέρω η Χημική Επιστήμη είναι απαραίτητη κυρίως με τον Εργαστηριακό Έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιείται σε Κρατικά, Δημοτικά (ΔΕΥΑ) ή και Ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών, όσο και με την εκπόνηση μελετών βελτίωσης της κατάστασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

8. Εργαστήρια Δοκιμών.
Είναι ανάγκη να υπάρξει διαχωρισμός του αναγκαίου ελέγχου από την εκτέλεση Ιδιωτικού έργου Παροχής υπηρεσιών.
Έχει διακηρυχθεί η ίδρυση και λειτουργία στη Ρόδο, Νομαρχιακού Εργαστηρίου Ελέγχου Καταλοίπων Φυτοφαρμάκων. Έχουμε ήδη χαιρετήσει την ανακοίνωση αυτή, και περιμένουμε να λειτουργήσει σύντομα, αποτελεσματικά, και με σαφή διαχωρισμό και στην περίπτωση αυτή, του αναγκαίου επίσημου ελέγχου από τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών. Στο τελευταίο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας» του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των εργαστηρίων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα από χρηματοδοτικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής σημαντικά: «Η ενίσχυση της ίδρυσης νέων εξειδικευμένων εργαστηριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης θα γίνει μετά από μελέτη σκοπιμότητας που θα υποβάλλεται από το φορέα της πρότασης και θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της παρέμβασης κατά περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος εργαστηριακών φορέων παροχής υπηρεσιών.»

9. Υγεία & Ασφάλεια Τροφίμων – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ΕΦΕΤ.
Όπως φάνηκε και με το θέμα της χρήσης εξασθενημένου Ουρανίου σε πολεμικές / στρατιωτικές επιχειρήσεις, η Προστασία του Περιβάλλοντος διαπλέκεται με την ανάγκη για εξασφάλιση της Υγιεινής των Τροφίμων. 
Μετά από μία εικοσαετία παρατεταμένων συζητήσεων, η αναγκαιότητα για ολοκληρωμένο έλεγχο τροφίμων οδήγησε στην ανακοίνωση σύστασης του ΕΦΕΤ. Η ενίσχυση των Υπηρεσιών Ελέγχου και η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη λειτουργία του ΕΦΕΤ είναι απαραίτητη. 
Πιστεύουμε ότι η έδρα του ΕΦΕΤ θα έπρεπε να βρίσκεται στη Ρόδο, αφού εδώ είναι το Οικονομικό Κέντρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και εδώ θα ήταν πιο χρήσιμη η λειτουργία-του.

10. Τουρισμός & Περιβάλλον – «Γαλάζιες Σημαίες».
Η Ρόδος πρωτοπόρησε ήδη από το 1987 όταν απόκτησε τις 3 από τις πρώτες 6 «Γαλάζιες Σημαίες» που απονεμήθηκαν στη χώρα-μας, αφού μόνο στην Ρόδο υπήρχαν τα απαραίτητα εργαστηριακά στοιχεία αναλύσεων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα-μας με τις καθαρές και οργανωμένες παραλίες κολύμβησης πρέπει να αντιμετωπισθεί ως θέμα σημαντικό στο σημερινό Παγκοσμιοποιημένο Οικονομικό Περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα και οι προσπάθειες για κατοχύρωση της φέτας ή του ούζου ως εθνικών προϊόντων. 
Υπέρμετρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και η προσπάθεια προσαρμογής του θεσμού σε όσα ισχύουν στις Βόρειες και Δυτικές χώρες της Ευρώπης τείνουν να αμβλύνουν (σκόπιμα;) το συγκριτικό τουριστικό πλεονέκτημα της χώρας-μας.
Οι ιδιωτικοί φορείς μέχρι σήμερα απέδειξαν τη δυνατότητα-τους να προωθήσουν το θεσμό με επιτυχία.

11. Αυτοέλεγχοι – EMAS
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης και αυτοελέγχων (EMAS), αποτελεί σημαντικό μηχανισμό Περιβαλλοντικής Προστασίας. Στη χώρα-μας, και στη Δωδεκάνησο ιδιαίτερα, τα σχετικά Κοινοτικά Προγράμματα δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου, με κυριότερους λόγους την έλλειψη ευρύτερης δημοσιότητας και ευκολίας πρόσβασης σε αυτά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΠΑΔΗ

 

Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Δεκέμβριος 2022 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31