Πελ/σου & Δυτ. Ελλάδας 3/10/2018

Συμμετοχή του ΠΤΠΔΕ στην εκδήλωση της Βραδιάς του Ερευνητή που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Πάτρας

Συνημμένο Δελτίο Τύπου

Ακολουθήστε μας