Σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα Προφορικών Παρουσιάσεων 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημείας. Για την Ο.Ε.
Στον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και πληροφορίες της διοργάνωσης, που στόχο έχει τη βελτίωση της θέσης των νέων συναδέλφων στον εργασιακό τομέα. https://chemcareer.wordpress.com/
Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου αποφασίστηκε η Παράταση της Ημερομηνίας Υποβολής Περιλήψεων μέχρι και το Σάββατο 15-10-2016 Για την Ο.Ε.
Ανακοινώνεται η παράταση της υποβολής περιλήψεων για το 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας 2-4 Δεκεμβρίου 2016, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2016. Υποβολή Εργασίας Από την Ο.Ε.
Ακολουθήστε μας