Προγράμματα Κατάρτισης 15/10/2003

Εναλλασσόμενη Κατάρτιση για την Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Το Κ.Ε.Κ. «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ τα παρακάτω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης :


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΩΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ COSMOS ΑΘΗΝΑ
850
20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χρειάζονται επιπλέον, γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ.


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΩΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ
850
20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χρειάζονται επιπλέον, γνώσεις Αγγλικών.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε 20 άνεργους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι. θετικής τεχνολογικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ηλικίας μέχρι 40 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.. ¶νεργοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ως άνω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Κ.Π.Α. ή την Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., του τόπου διαμονής τους μέχρι 16/10/2003 Στους καταρτιζόμενους θα καταβληθεί μικτό επίδομα 3,50€ για κάθε ώρα κατάρτισης, σε όσους δε ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο.) πληθυσμού θα καταβληθεί το ποσό των 5 € (μικτά) για κάθε ώρα κατάρτισης.


Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τα γραφεία του ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. ΑΘΗΝΑ. Λ. Κηφισίας 125-127, Εμπορικό Κέντρο COSMOS κατά τις ώρες 09:00-21:00 και στα εξής τηλεφωνικά νούμερα: 210/6985820-30-40 (κ. Διδασκάλου, κ. Μπεκιάρη). 2. ΝΑΥΠΛΙΟ. Χαρ.Τρικούπη Μικράς Ασίας κατά τις ώρες 09:00-19:00 και στα εξής τηλεφωνικά νούμερα: 2752099406-8 (κ. Τσεκρέκου, κ. Ζησοπούλου).
Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ