Προγράμματα Κατάρτισης 21/3/2013

2ο σεμινάριο εκπαίδευσης εργαλείου OiRA για catering

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στα πλαίσια της υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων υλοποιεί πρόγραμμα "Ανάπτυξη ενός διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου για την εκπόνηση της εκτίμησης κινδύνου στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις" (OiRA , on-line Risk Asessment tool)
Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου καθώς και στην παροχή στήριξης γαι την συμμόρφωση των ΜΜΕ της υποχρέωσης γραπτής εκτίμησης κινδύνου (ΕΚ).
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο τησ ΓΣΕΒΕΕ , Αριστοτέλους 46 Αθήνα, την Τετάρτη 27 Μσρτίου 2013 και ώρα 5.00 μμ
Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ