Προγράμματα Κατάρτισης 24/1/2011

Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών ISO_17025

Σεμινάριο με θέμα «Κατάρτιση Εσωτερικών Επιθεωρητών Εργαστηριακών Διαπιστευμένων Μονάδων κατά ISO 17025» θα πραγματοποιηθεί  στις 17 και 18 Μαρτίου 2011.

 

Ακολουθήστε μας