Συνεντεύξεις-Ομιλίες 26/6/2004

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞ 2004 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β' ΕΞ 2004

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΧ Δρ. Μ ΧΑΛΑΡΗ
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 6ης ΣΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Εξ. 2004 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β’ ΕΞ 2004
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004


Ένα ΝΠΔΔ, όπως η ΕΕΧ, με πολυδιάστατο ρόλο (σαν σύμβουλος του Κράτους, όργανο στην υπηρεσία της επιστήμης και των μελών της και του κοινωνικού συνόλου), για να έχει θετικά στο ενεργητικό του, με εύρυθμη, ομαλή και υγιή πορεία δράσης, με καλά δείγματα γραφής τόσο στον εσωτερικό του χώρο, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρό του, πρέπει να το διακρίνει η Δημοκρατικότητα στη λειτουργία του, ο σεβασμός στα συλλογικά του Όργανα, η συνοχή του και η πιστή εφαρμογή των κανόνων που το διέπουν και των αποφάσεων που λαμβάνονται.

Το πλήρες κείμενο της είσηγηση βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη - Γενικά Αρθρα

 

Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ