Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, του Τμήματος Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης της ΕΕΧ

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Οι Άξονες

• Το στοίχημα της κυκλικής οικονομίας, η ακαδημαϊκή και η επιχειρηματική προσέγγιση

• Παραδείγματα εφαρμογής

• Δυσκολίες και Ευκαιρίες

• Προτεινόμενες Δράσεις

• Ο ρόλος και η συμβολή της ΕΕΧ στη δικτύωση και τη συνεργασία

Οι Στόχοι

• Ενημέρωση για τις αρχές, τους στόχους, το αποτύπωμα στην οικονομία και το περιβάλλον και την εμπειρία από την εφαρμογή

• Ελεύθερη συζήτηση και διατύπωση απόψεων

• Ανάληψη δράσης και πρωτοβουλιών

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Ακολουθήστε μας