Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-4-18 ΣΤΙΣ 15.00 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 9.84

Κατηγορία Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣ: Α. Υπουργό Παιδείας κ. Δημ. Μπαξεβανάκη

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), η οποία είναι ΝΠΔΔ (Ν. 1804/88) και θεσμοθετημένος Σύμβουλος του Κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης έχει απευθυνθεί σε σας έγκαιρα με επιστολές με ΑΠ: 335/14-03-2017 τον Μάρτιο 2017, ΑΠ: 520/02-05-2017 τον Μάιο 2017 και με υπόμνημα και επιστολή με ΑΠ: 797/6-7-2017 τον Ιούλιο του 2017 σχετικά με τους οδηγούς σπουδών ΙΕΚ και τις αναθέσεις μαθημάτων, ζητώντας να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως αυτά των ΙΕΚ, χωρίς να λάβει καμία απάντηση.

Χωρίς καμία έκπληξη, αφού εξαιρέθηκε από την επεξεργασία το αρμόδιο επιμελητήριο για θέματα Χημείας, διαπιστώθηκε την 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 που αναρτήθηκαν οι ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013) ό,τι σε αρκετές περιπτώσεις που είχαν επισημανθεί στις προηγούμενες επιστολές οι χημικοί αποκλείστηκαν από αναθέσεις μαθημάτων ή βρέθηκαν να έχουν 2η ανάθεση σε πολλά μαθήματα της ειδικότητας τους, προφανώς όχι στο όνομα της ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά της εξυπηρέτησης συντεχνιακών λογικών.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι:

  1. Οι χημικοί δεν έχουν σε καμία ειδικότητα ανάθεση για το μάθημα «Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία», παρότι η πολιτεία ορίζει η ΕΕΧ να εκπροσωπείται στο «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΑΕ)» και έχει εξειδικευμένο επιστημονικό τμήμα με την ονομασία «Τμήμα Περιβάλλοντος και Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία»
  2. Για την ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» οι οδηγοί σπουδών που δημοσιεύτηκαν αποκλείουν τους πτυχιούχους χημικούς από την ανάθεση των μαθημάτων: «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», «ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», και δίνουν ως β ανάθεση τα μαθήματα: «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ». Τους οδηγούς συνέταξαν με πλήρη αντιπροσωπευτικότητα, αμεροληψία και σύμφωνα με την διεθνή πρακτική δύο διαιτολόγοι-διατροφολόγοι.
  3. Για την ειδικότητα οι «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» οι οδηγοί σπουδών έμμεσα και άμεσα επιδιώκουν την πλήρη εξαφάνιση των χημικών, γεγονός που είναι απολύτως κατανοητό μια και συντάσσονται από διευθυντή ΙΕΚ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ, έναν γεωπόνο, έναν κτηνίατρο και δύο τεχνολόγους τροφίμων, κανέναν όμως χημικό. Συγκεκριμένα αποκλείονται οι χημικοί εντελώς από την ανάθεση των μαθημάτων: : «10) ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», «18) ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», «12) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ», «17) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ», «20) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», 21) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», «22) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» και τους δίνονται ως ανάθεση τα μαθήματα: «2) ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», «5) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», υπό την προϋπόθεση να έχουν εξειδίκευση στα τρόφιμα, ενώ καμία εξειδίκευση δεν απαιτείται για τους απόφοιτους των ΤΕΙ τεχνολογίας τροφίμων ή οινολογίας και τεχνολογίας ποτών. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου Οδηγού Σπουδών η στάση των υπευθύνων ελέγχεται, όχι απλά ως αντιεπιστημονική και εκτός διεθνούς πρακτικής, αλλά ως εμπαθής.
  4. Στον οδηγό σπουδών της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων»στα μαθήματα“ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι & ΙΙ» ως α' ανάθεση προτείνονται Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, Ιατροί και Βιοχημικοί και οι Χημικοί υπάρχουν στις β' αναθέσεις

Επίσης, οι Χημικοί ΔΕΝ έχουν ανάθεση το μάθημα“ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ”, (η ύλη του μαθήματος στον οδηγό σπουδών αφορά στα εξής: είδη και χώροι εργαστηρίων, συσκευές επεξεργασίας νερού, υδατόλουτρα, κλίβανοι, συσκευές φυγοκέντρησης, ζυγοί, μικροσκόπια, φασματοφωτομετρία, χρωματογραφία, συσκευές ηλεκτροφόρησης, ψυκτικές συσκευές, πεχάμετρο, όργανα αυτόματης ανάλυσης, διάφορες αυτοματοποιημένες συσκευές και οι Η/Υ στο εργαστήριο, τα οποία αποτελούν κατεξοχήν γνωστικό αντικείμενο των Χημικών). ων.

Τα ίδια ισχύουν και για το μάθημα «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ», "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ", "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ" κ.ά.

.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

88/230 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ

14/38 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΤΕΙΘ

120/240 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

2. Η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ των αντίστοιχων Τμημάτων [ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ…] είναι Χημικοί.

3. Στα περισσότερα ΑΕΙ η διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων γίνεται από καθηγητές Χημείας. Επισημαίνουμε επίσης ότι, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο η άσκηση επαγγελμάτων που διαπραγματεύονται το επιστημονικό αντικείμενο των προαναφερόμενων μαθημάτων γίνεται από πτυχιούχους Χημείας.

4. Η ΕΕΧ έχει προειδοποιήσει ότι η σύνθεση των υπεύθυνων για τους οδηγούς σπουδών δεν διασφαλίζει την επιστημονική τους εγκυρότητα και την αμεροληψία και δεν έχει λάβει ουδεμία απάντηση.

5. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε μαθήματα των ειδικοτήτων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΑΛΛΕΣ..

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η ΕΕΧ εκτιμά ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων μέσα από εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως τα ΙΕΚ, είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης, ειδικά στον 21ο αιώνα που αναμένεται καταιγίδα αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις εξαιτίας της ταχύτατης αυτοματοποίησης. Δυστυχώς, η προχειρότητα σε συνδυασμό με το έλλειμμα εμπειρίας, τεχνογνωσίας, αντιπροσωπευτικότητας, αντικειμενικότητας, αλλά και εξειδίκευσης των συντακτών των οδηγών σπουδών θυσιάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο όνομα εμπαθειών και συντεχνιακών λογικών. Η ανάθεση της διαμόρφωσης των οδηγών σπουδών σε διευθυντές ΙΕΚ που ουδεμία σχέση έχουν με το αντικείμενο της ειδικότητας και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές οδηγεί σε υποβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η ΕΕΧ προσπάθησε με έγκαιρο και έγκυρο τρόπο να αποφύγει την εκ των υστέρων προσπάθεια ανασκευής των κακώς κείμενων, καταθέτοντας επιστολές και τεκμηριωμένα υπομνήματα, δυστυχώς χωρίς να εισακουσθεί. Σε μία ύστατη προσπάθεια καλεί την ηγεσία του Υπουργείου να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματος της για την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών της.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΙΛΛΕΝΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΜΠΗ

Κατηγορία Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του προγράμματος δράσης και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης (στις 9 Ιουνίου) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

Διαπίστευση - ο Ρόλος των Χημικών

την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος 27.

Η Διαπίστευση απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε εργαστήρια δοκιμών και φορείς Πιστοποίησης, και αποτελεί κορυφαία διαδικασία για την ποιότητα των προϊόντων που μας αφορά όλους.

Εισηγητές θα είναι:

  • Ο πρώτος Πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Καθηγητής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Καγκαράκης
  • Η αξιολογήτρια ΕΣΥΔ Χαρίκλεια Παπαχρήστου, μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της ΕΕΧ, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Κυκλάδων της ΕΕΧ

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις-απαντήσεις και συζήτηση με ένα ποτήρι κρασί.

Η παρουσία σας θα είναι για μας τιμή και χαρά.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Δαμιανός Αγαπαλίδης Ιωάννης Ζαργάνης

Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Σεπτέμβριος 2017 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30