Συντακτική επιτροπή: Uwe Bornscheuer, Luis A. Oro, Bert Weckhuysen Πρώτη δημοσίευση: 01 Αυγούστου 2009 Πηγή / Εκδότης: Wiley-VCH & ChemPubSoc Europe Συνδεδεμένες εταιρείες: Real Sociedad Española de Química (RSEQ), Ισπανία ChemPubSoc Europe | Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Γερμανία Με Impact Factor 4.803 (2016), το ChemCatChem είναι ένα από τα κορυφαία…
Συντακτική επιτροπή: Thomas Carell, Donald Hilvert, Barbara Imperiali Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 1 Ιουλίου 2000 Πηγή / Εκδότης: Wiley-VCH & ChemPubSoc Europe Συνδεδεμένες εταιρείες: ChemPubSoc Europe www.chemistryviews.org/details/journal/695681/ChemBioChem.html Το ChemBioChem είναι ένα διεθνές φόρουμ για σύντομες επικοινωνίες, πλήρεις εργασίες, ανασκοπήσεις & αναλυτικές παρουσιάσεις. Το ChemBioChem (Impact Factor 2016: 2.847) είναι μια σημαντική…
Ακολουθήστε μας