Οι εκλογές της 1ης Νοέμβρη 2015 θα διεξαχθούν στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαίρεση αποτελεί το ΠΤ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας - Ευρυτανίας και Εύβοιας, του οποίου οι εκλογές θα διεξαχθούν στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ στην Αθήνα. Συγκεκριμένα: Οι εκλογές θα διεξαχθούν τηνΚυριακή 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2015από τις 8π.μ. μέχρι τις…
1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 1804/88, αποφάσισε και καλεί τα μέλη της ΕΕΧ ολόκληρης της χώρας να προσέλθουν την Κυριακή 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2015 από τις 8π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ., σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των παρακάτω αιρετών μελών των Κεντρικών και Περιφερειακών…
1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 1804/88, αποφάσισε και καλεί τα μέλη της ΕΕΧ ολόκληρης της χώρας να προσέλθουν την Κυριακή 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 από τις 8 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ., σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των παρακάτω αιρετών μελών των Κεντρικών…
Το Διοικητικό Σύμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Βιομηχανίας & Επιχειρήσεων (ΠΣΧΒΕ) σας κάνει γνωστό ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Οργάνων: Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Εκπρόσωποι στο ΕΚΑ θα γίνουν στη 1 Νοεμβρίου 2015ημέραΚυριακή. Όσα μέληεπιθυμούν να βάλουν υποψηφιότητα για τα κεντρικά όργανα και τους αντιπροσώπους, μπορούν να αποστείλλουν…
Ακολουθήστε μας