Βιβλιοθήκη 15/11/2018

Chemistry Select

Συντακτική επιτροπή:Didier Astruc, Hélène Lebel, An-Hui Lu

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 1η Ιανουαρίου 2016

Εκδότης: Wiley-VCH & ChemPubSoc Europe

Πνευματικά δικαιώματα: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Συνδεδεμένες εταιρείες: ChemPubSoc Europe

Το ChemistrySelect είναι ένα περιοδικό της ChemPubSoc Europe, μιας ομάδας 16 ευρωπαϊκών Ενώσεων Χημικών, και συμπληρώνει τους υπάρχοντες τίτλους που δημοσιεύονται σε συνεργασία με την Wiley-VCH. Η σταθερή αύξηση των υποβολών στα κορυφαία περιοδικά τα αναγκάζει να γίνουν ολοένα και πιο επιλεκτικά και ως εκ τούτου συχνά πολύ καλά ερευνητικά άρθρα δεν κατορθώνουν να βρουν ένα σπίτι μέσα στην οικογένεια περιοδικών της ChemPubSoc Europe. Για να καλύψει αυτή τη σημαντική ανάγκη, η ChemPubSoc Europe αποφάσισε να ξεκινήσει το ChemistrySelect τον Ιανουάριο του 2016.

Σχεδιασμένο να καλύπτει, με την ευρύτερη έννοια, όλους τους τομείς της χημείας και των παρακείμενων πεδίων, το ChemistrySelect προσφέρει ποικίλα πεδία και ευρεία διάδοση της τελευταίας τους έρευνας. Το ChemistrySelect δημοσιεύει ανασκοπήσεις, πλήρεις εργασίες και ανακοινώσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς των χημικών επιστημών, από τη βιοχημεία και τη χημική βιολογία μέχρι τη φυσικοχημεία και τις επιστήμες των υλικών.

Δεν υπάρχουν χρεώσεις στους συγγραφείς για την υποβολή ή δημοσίευση ενός άρθρου. Ωστόσο, η ChemistrySelect προσφέρει μια προαιρετική υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης (OnlineOpen). Το περιοδικό είναι ευρετηριασμένο στο Web of Science και έχει γίνει αποδεκτό για ευρετηρίαση στο Scopus.

https://www.chemistryviews.org/details/journal/8623031/ChemistrySelect.html

Ακολουθήστε μας