Ανακοινώσεις 13/2/2017

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

5οΠανελλήνιο Συνέδριο

Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

20-22 Οκτωβρίου 2017, Πάτρα

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

www.chemistry.upatras.gr/greenchem2017

2η Ανακοίνωση

Πρόσκληση

Δήλωσης Συμμετοχής και Υποβολής Περιλήψεων

Σημαντικές ημερομηνίες

Δήλωση συμμετοχής και υποβολή περιλήψεων: 1/6/2017

Αποδοχή εργασίας: 30/6/2017

Υποβολή πλήρους εργασίας: 15/9/2017

Η Δήλωση Συμμετοχής (Registration) και η υποβολή Περιλήψεων (Abstract) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:www.chemistry.upatras.gr/greenchem2017

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει:

 • Την φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας, τη σχέση της με τη Βιομηχανία, την εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον καταναλωτή, καθώς και την έρευνα που διεξάγεται στον ελληνικό χώρο σε αυτό το πεδίο.
 • Το ρόλο και τις δυνατότητες της Πράσινης Χημείας και Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, σε τοπική αλλά και παγκόσμια κλίμακα, τα οποία σχετίζονται με απόβλητα, επικίνδυνες χημικές ουσίες, τοξικά, παραγωγή καθαρής ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, με τη κλιματική αλλαγή, τη παραγωγή τροφής, την διαχείριση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων, την εξασφάλιση καθαρού νερού.
 • Την πολυεπιστημονικότητα της Πράσινης Χημείας στην αντιμετώπιση γενικότερα των παγκόσμιων προβλημάτων που αφορούν την υγεία των ανθρώπων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

Θεματολογία του Συνεδρίου

 • Συνθετική Χημεία Εναλλακτικές μέθοδοι σύνθεσης με: χρήση ασφαλέστερων διαλυτών, μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, μείωση επικίνδυνων χημικών ουσιών, Βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος
 • Χημική Τεχνολογία Σχεδιασμός διεργασιών με: ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ελαχιστοποίηση πιθανότητας χημικών ατυχημάτων και ρύπανσης, αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, φωτοβολταϊκά στοιχεία, κυψέλες καυσίμου
 • Βιοκαύσιμα- Ανανεώσιμοι ενεργειακοί φορείς Σύνθεση ενεργειακών φορέων από: φυτικά έλαια, υδατάνθρακες και κυτταρίνη, διοξείδιο του άνθρακα, Διεργασίες αναμόρφωσης για παραγωγή υδρογόνου
 • Χημικά και υλικά από βιομάζα με αξιοποίηση: λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας, αποβλήτων: γεωργικών, αστικών, βιομηχανικών, φυτικών ελαίων
 • Πράσινη Χημεία και Εκπαίδευση
 • Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οργάνωση: Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας

Διοργάνωση: Τμήμα Χημείας, Παν/μίου Πατρών

Συνδιοργάνωση:

Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

Τμήμα Χημείας, Π.Ι.

Τμήμα Χημείας, Παν/μίου Κρήτης

Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Παν/μίου Πατρών

Τμήμα Περιβάλλοντος Παν/μίου Αιγαίαυ

Υπό την Αιγίδα

Πανεπιστημίου Πατρών

Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:www.chemistry.upatras.gr/greenchem2017

Ακολουθήστε μας
 • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ