Ανακοινώσεις 14/5/2017

Στατιστικά Στοιχεία σχετικά με τη Διόρθωση και τους Διορθωτές των Γραπτών του 31ου ΠΜΔΧ

Σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των διορθωτών και στατιστικά σχετικά με τη διόρθωση των γραπτών του 31ου ΠΜΔΧ

Ακολουθήστε μας