Ανακοινώσεις 10/1/2018

Προσλήψεις στο ΙΓΜΕ

Το ΙΓΜΕ θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για επιστημονικό προσωπικό που αφορά έργα ΕΣΠΑ και η διάρκεια της πρόσληψης για ορισμένες ειδικότητες μπορεί να φθάσει μέχρι το 2023.


Ζητούνται:


Γεωλόγοι
Μηχανικοί Μεταλλείων
Χημικοί Μηχανικοί
Χημικοί
Περιβαλλοντολόγοι


Αναλυτικές πληροφορίες στο www.igme.gr


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 15/1/2018

Ακολουθήστε μας