Ανακοινώσεις 13/1/2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπρόσωπο της ΕΕΧ στο νεοσυσταθέν Working Party: Formulation in Chemistry - EuCheMS

Η Δ.Ε. της Ένωσης Ελλήνων Χημικών πραγματοποιεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπροσώπησή της (εθελοντικά), από έναν Χημικό, τακτικό μέλος της ΕΕΧ, και έναν αναπληρωτή του στο WORKING PARTY: FORMULATION IN CHEMISTRY -EUCHEMS το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην Ρώμη τον Σεπτέμβριο του 2017 με βάση τις απόφασεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 614/10-01-18

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η εκ νέου ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη θέση του εκπροσωπου της ΕΕΧ στο working party of formulation in chemistry /euchems και η ενημέρωση των τμημάτων χημείας με αντίστοιχη επιστολή, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 16-02-18.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ακολουθήστε μας