Ανακοινώσεις 12/7/2018

Αγγελία για Επιστημονικό Συνεργάτη στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων

Η εταιρεία Ι. Μ. Κυριακίδης Α.Ε. με παρουσία 40 ετών στο χώρο της Διάγνωσης, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει:

Επιστημονικό Συνεργάτη στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων

(έδρα Αθήνα)

Κύριες υπευθυνότητες:

 • Ανάπτυξη πελατολογίου (Ιδιωτικά εργαστήρια Ποιοτικού ελέγχου, Βιομηχανίες Τροφίμων, κλπ)
 • Υποβολή και υποστήριξη προσφορών (δημοσίου & ιδιωτικού τομέα)
 • Υποστήριξη πελατολογίου (after sales support)
 • Έλεγχος και παρακολούθηση παραγγελιών και υπολοίπων πελατών
 • Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα προϊόντα της εταιρείας
 • Συλλογή στοιχείων ανταγωνισμού
 • Ανάπτυξη και διερεύνηση προσθήκης νέων γραμμών προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο Χημείας, Τεχνολογίας Τροφίμων ή παρεμφερούς κατεύθυνσης
 • Προηγούμενη εμπειρία (2-3 ετών) σε παρόμοια θέση στο χώρο του Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης


Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματαστο cv@jmkyriakidis.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ακολουθήστε μας