Ανακοινώσεις 19/11/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Ε.Φ.Ε.) ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (Σ.τ.Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Ακολουθήστε μας