Ανακοινώσεις
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών και το Επιστημονικό Τμήμα Περιβάλλοντος- Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, πραγματοποιεί, με ευθύνη του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα: «Βασικές αρχές υγείας & ασφάλειας της εργασίας(ΥΑΕ) για την Τηλεργασία » Η επιμορφωτική διαδικασία θα γίνει με μορφή σύγχρονης (on–line) τηλεκατάρτισης, με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας…
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την δικτυακή πύλη e-IEP, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.…
Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ