Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 
 

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 15 Μαρτίου του 2008 με θέματα δύο κύκλων: α) ο πρώτος περιλάμβανε θέματα της Β΄ Λυκείου, στα οποία είχαν τη δυνατότητα να μετάσχουν μαθητές που φοιτούσαν μέχρι τη Β΄ Λυκείου και β) ο δεύτερος περιείχε θέματα της Γ΄ Λυκείου και έδινε τη δυνατότητα να διαγωνιστούν μαθητές που φοιτούσαν στην Γ΄ Λυκείου.

Τα θέματα των γενικών εξετάσεων στο μάθημα "ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ" είναι σαφή ως προς τη διατύπωσή τους, εντός των ορίων της εξεταστέας ύλης και εξετάζουν μεγάλο τμήμα της ύλης.
Ως προς το βαθμό δυσκολίας, τα θέματα απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές στο σύνολο της ύλης, χωρίς να έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.
 

Τα θέματα των γενικών εξετάσεων στο μάθημα "ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ" είναι σαφή ως προς τη διατύπωσή τους, εντός των ορίων της εξεταστέας ύλης και εξετάζουν μεγάλο τμήμα της ύλης.
Ως προς το βαθμό δυσκολίας, τα θέματα απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές στο σύνολο της ύλης, χωρίς να έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. 
 
Ακολουθήστε μας
© 2018 - Ένωση Ελλήνων Χημικών