Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης της ΕΕΧ θα διοργανώσει στις 6 και 7 Δεκεμβρίου του 2003 το 13ο επιμορφωτικό σεμινάριο διδακτικής της Χημείας.

Η θεματολογία του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει:
1. Αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου
2. Σχολικά βιβλία Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου
3. Εργαστήρια Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
4. Διδακτικές μέθοδοι
5. Αξιολόγηση
6. Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
7. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας της Χημείας

Οι συνάδελφοι οι οποίοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν
Α. Στην επιστημονική επιτροπή, παρακαλούνται να στείλουν σύντομα βιογραφικά σημειώματα στα γραφεία της ΕΕΧ έως 3/11/2003.
Β Με εισηγήσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν τις εισηγήσεις τους έως 10/11/2003 στα γραφεία της ΕΕΧ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Ε.Φ.Ε.) ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Σ.τ.Α. ΣΤΙΣ 20-09-2003 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ - Πλήρες Κείμενο

6o Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 30 Απριλίου-2 Μαΐου 2004


Παμπάλαιο εκπαιδευτικό αίτημα η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού από τη γένεση σχεδόν του εκπαιδευτικού συστήματος στο νεοελληνικό κράτος. Αψευδής μάρτυς του ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση είναι τα πολλά συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί από φορείς, εκπαιδευτικά περιοδικά, ομοσπονδίες, τις τελευταίες δεκαετίες. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν συνέδρια από τα περιοδικά «Σύγχρονη Eκπαίδευση» και «Εκπαιδευτική Κοινότητα» καθώς και από την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ, κ.ά. Συχνά εξάλλου οι πολιτικοί, τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκαν στα δεκάδες δις δραχμών ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που παρέχονται για την επιμόρφωση.

6o Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 30 Απριλίου-2 Μαΐου 2004


Παμπάλαιο εκπαιδευτικό αίτημα η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού από τη γένεση σχεδόν του εκπαιδευτικού συστήματος στο νεοελληνικό κράτος. Αψευδής μάρτυς του ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση είναι τα πολλά συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί από φορείς, εκπαιδευτικά περιοδικά, ομοσπονδίες, τις τελευταίες δεκαετίες. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν συνέδρια από τα περιοδικά «Σύγχρονη Eκπαίδευση» και «Εκπαιδευτική Κοινότητα» καθώς και από την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ, κ.ά. Συχνά εξάλλου οι πολιτικοί, τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκαν στα δεκάδες δις δραχμών ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που παρέχονται για την επιμόρφωση.

Ακολουθήστε μας