Ανακοινώσεις

Ο πλήρης κατάλογος των ψηφοδελτίων των Περιφερειακών Τμημάτων

Ο πλήρης κατάλογος των ψηφοδελτίων

Προεκλογική διακήρυξη της παράταξης:"Χημική Αντίδραση"

Προεκλογική διακήρυξη της παράταξης:"Συνεργασία Χημικών για την ΕΕΧ"

Ακολουθήστε μας