Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Ε.Φ.Ε.) ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Σ.τ.Α. ΣΤΙΣ 20-09-2003 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ - Πλήρες Κείμενο

6o Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 30 Απριλίου-2 Μαΐου 2004


Παμπάλαιο εκπαιδευτικό αίτημα η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού από τη γένεση σχεδόν του εκπαιδευτικού συστήματος στο νεοελληνικό κράτος. Αψευδής μάρτυς του ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση είναι τα πολλά συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί από φορείς, εκπαιδευτικά περιοδικά, ομοσπονδίες, τις τελευταίες δεκαετίες. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν συνέδρια από τα περιοδικά «Σύγχρονη Eκπαίδευση» και «Εκπαιδευτική Κοινότητα» καθώς και από την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ, κ.ά. Συχνά εξάλλου οι πολιτικοί, τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκαν στα δεκάδες δις δραχμών ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που παρέχονται για την επιμόρφωση.

6o Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 30 Απριλίου-2 Μαΐου 2004


Παμπάλαιο εκπαιδευτικό αίτημα η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού από τη γένεση σχεδόν του εκπαιδευτικού συστήματος στο νεοελληνικό κράτος. Αψευδής μάρτυς του ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση είναι τα πολλά συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί από φορείς, εκπαιδευτικά περιοδικά, ομοσπονδίες, τις τελευταίες δεκαετίες. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν συνέδρια από τα περιοδικά «Σύγχρονη Eκπαίδευση» και «Εκπαιδευτική Κοινότητα» καθώς και από την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ, κ.ά. Συχνά εξάλλου οι πολιτικοί, τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκαν στα δεκάδες δις δραχμών ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που παρέχονται για την επιμόρφωση.

Ο πλήρης κατάλογος των ψηφοδελτίων των Περιφερειακών Τμημάτων

Ακολουθήστε μας