Διαγωνισμοί 23/5/2019

Πρόγραμμα Επιλογής και Εκπαίδευσης Μαθητών για την IChO 2019

Πέμπτη 20/6 --- Συνάντηση Γνωριμίας στα Γραφεία της ΕΕΧ

Παρασκευή 21/6 έως και Πέμπτη 27/6 --- Εκπαίδευση στο Τμ. Χημείας του ΕΚΠΑ

Παρασκευή --- 28/6 Επιλογή των 4 για την IChO 2019

Σάββατο 29/6 έως και Πέμπτη 18/7 --- Εκπαίδευση στο Τμ. Χημείας του ΕΚΠΑ

Κυριακή 21/7 --- Αναχώρηση για την ICHO 2019

Με τιμή

Κ.Μεθενίτης, Α.Μορές, Ν.Ψαρουδάκης

Ακολουθήστε μας