Αγαπητοί συνάδελφοι Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) γίνεται πολύ συχνά αποδέκτης αιτημάτων από Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς για την πρόταση εμπειρογνωμόνων επ΄ αμοιβή σε διάφορους τομείς, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να προτείνει μία λίστα συναδέλφων με τα αντίστοιχα προσόντα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και αφενός να μπορεί…
Την Παρασκευή 01-07- 2016 η ΔΕ της ΕΕΧ έλαβε γνώση ότι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενέκρινε την αναμόρφωση του εγκεκριμένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, (ΦΕΚ β 2372/5-11-2015 και ΦΕΚ β 106/27-1-2016) ως προς το Άρθρο 15 «Ειδικότητες – Προσόντα – Οργανικές θέσεις», στο οποίο οι Επιστήμονες –Χημικοί αποκλείονται…
Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους ως η εθνική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με την προθεσμία καταχώρισης του REACH 2018, διοργανώνει δύο ημερίδες στην Αθήνα στις 5 Ιουλίου 2016 και στη Θεσσαλονίκη…
Η ΔΕ της ΕΕΧ με έκπληξη διαπίστωσε ότι σε προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δόθηκε στην δημοσιότητα με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» επιχειρείται απαξίωση του ρόλου και της εργασίας των Χημικών. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 37 του πιο πάνω αναφερθέντος προσχεδίου νόμου με…
Ακολουθήστε μας