ΠΑΣΚ Χημικών - Συνεργαζόμενοι 1/8/2013

ΕΝΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο έλεγχος στα πλαίσια της προστασίας του Καταναλωτή και του Περιβάλλοντος, ο επίσημος δηλαδή έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, πέραν αυτού του ίδιου του ρόλου του, λειτουργεί και στην υπηρεσία της Ανάπτυξης και της προώθησης εθνικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας.

Σήμερα θεωρείται ότι κάτω από τη σκέπη του ελέγχου καλύπτεται ένα ευρύτερο φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει ορθές πρακτικές παραγωγής και έχει υποστηρικτικό ρόλο στη βιομηχανία για την εισαγωγή εξελιγμένων τεχνολογιών. Πληροφορεί και στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς, πληροφορεί και επιμορφώνει τον καταναλωτή και προστατεύει τα εθνικά οικονομικά συμφέροντα σε υψηλά ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού.

Στη χώρα μας, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός μοντέλου αποτελεσματικού και αξιόπιστου, είναι εμφανής και ζημιογόνα η έλλειψη εθνικής διαχρονικής στρατηγικής στον έλεγχο της αγοράς. Ένας από τους λόγους είναι η μη ορθολογική κατανομή των πόρων και η αλόγιστη σπατάλη, με επενδύσεις σε παράλληλες και αλληλεπικαλυπτόμενες δράσεις. 

Η εμπειρία που υπάρχει έχει αποδείξει, ότι η διάθεση των μέσων δεν θα πρέπει να γίνεται αποσπασματικά αλλά οργανωμένα στα πλαίσια μίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι παραπάνω από εμφανής η έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής και ορθολογικού προγραμματισμού που αφορά στον Έλεγχο της Αγοράς. Η έλλειψη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την αλόγιστη σπατάλη ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων σε ανθρώπινους πόρους, κτιριακές εγκαταστάσεις και επιστημονικό εξοπλισμό, που παραμένει ανεκμετάλλευτος, προκαλώντας τη δικαιολογημένη οργή του πολίτη – καταναλωτή, την απογοήτευση της αγοράς και διατηρώντας το μειονέκτημα της Ελλάδας να διεκδικεί τα εθνικά συμφέροντά της απέναντι σε άλλες χώρες. Επίσης, παραμένει ανεκμετάλλευτος πόρος το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, το οποίο από πλευράς εκπαίδευσης, γνώσης και δεξιοτήτων, δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση με τους αντίστοιχους επιστήμονες του εξωτερικού. Την τελευταία αυτή διαπίστωση την αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο μεμονωμένες αλλά αποσπασματικές προσπάθειες, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο ή Συνεταιριστικό Τομέα, οι οποίες καταγράφουν λαμπρά αποτελέσματα. Στο παράρτημα παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα κατασπατάλησης του Δημοσίου Χρήματος και των Ανθρώπινων Πόρων, χωρίς αυτά να επιστρέφουν όπως οφείλουν στην κοινωνία.

Ένας από τους πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής Ελέγχου της Αγοράς είναι η Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη, η οποία υλοποιείται μέσω των εργαστηριακών υποδομών της χώρας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών και αναλύσεων, πέραν των θεμάτων ασφάλειας καταναλωτή και περιβάλλοντος,  αποτελούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και διαβατήρια για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, άρα και απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση της ποιότητας, την υποστήριξη των εθνικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και διεθνώς.  Για παράδειγμα, για τη διεκδίκηση των εθνικών μας συμφερόντων σε προϊόντα όπως η φέτα, το ελαιόλαδο, το μέλι, απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος. Για να υποστηριχθούν οι εξαγωγείς των αγροτικών μας προϊόντων όπως εσπεριδοειδή, σταφύλι, σταφίδα και άλλα, απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος και υποστήριξη. Ο επίσημος έλεγχος είναι το απαραίτητο και συνεκτικό συστατικό μιας εθνικής δομής ποιότητας αφού με την ανάπτυξη των δομών του και της τεχνογνωσίας αλλά και τη καθοδήγηση που προσφέρει συνδράμει άμεσα και έμμεσα στη δημιουργία των απαραίτητων σχηματισμών αυτοελέγχου και ανάπτυξης τεχνογνωσίας από τους παραγωγούς.

Η έλλειψη εθνικής στρατηγικής οδηγεί σε μια επιπλέον σπατάλη πόρων στον τομέα του επιστημονικού-εργαστηριακού ελέγχου, αυτή που σημειώνεται λόγω αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, με ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών σε διαφορετικά Υπουργεία και Υπηρεσίες, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό, ενώ έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά για τον εξοπλισμό και τη διαπίστευσή τους, είτε υπολειτουργούν, είτε λειτουργούν αποσπασματικά με συμβασιούχους. Έτσι και υπέρογκη δαπάνη επιμερίζεται στο κράτος για τη λειτουργία τους και κανένα ρόλο δεν παίζουν στην προστασία του καταναλωτή και το περιβάλλοντος, πολλώ μάλλον στην υποστήριξη των εθνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, αναφέρονται:

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 35 εργαστήρια ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών, κτηνιατρικά και ποιοτικού ελέγχου, για τα οποία δαπανήθηκαν πόροι για τον εξοπλισμό, την ανάπτυξη τους και τη λειτουργία συστημάτων ποιότητας με σκοπό τη διαπίστευσή τους και εκ των οποίων λίγα λειτουργούν και στη ουσία δεν καλύπτουν τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων.

2. ΕΦΕΤ: Με το 3ο ΚΠΣ εξόπλισε δύο εργαστήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή, στην ουσία δεν λειτουργούν. Παρά ταύτα το Ελληνικό Κράτος καλείται να πληρώσει τα έξοδα συμβούλων, ώστε το εργαστήρια αυτά να λειτουργήσουν και να διαπιστευθούν,

3. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: Εργαστήριο ελαιολάδου και εργαστήριο νομικής μετρολογίας.

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος: Εργαστήρια της Δνσης Περιβάλλοντος για τον έλεγχο των επιφανειακών νερών, για τον έλεγχο της ποιότητας αέρα και τη διακρίβωση των περιφερειακών εργαστηρίων ποιότητας αέρα.

5. Υπουργείο Εργασίας:  Το Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας που εμπεριέχει τα κάτωθι τμήματα:
 
  • Τμήμα Προσδιορισμού Χημικών και Βιολογικών Παραγόντων

 

  • Τμήμα Προσδιορισμού Φυσικών Παραγόντων

τα οποία υλοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στον τομέα τους χωρίς να είναι διαπιστευμένα.

Πραγματικά θα άξιζε να γίνει μελέτη της δαπάνης πόρων και των πεπραγμένων όλων αυτών των εργαστηρίων. Στο παράρτημα ΙΙ καταγράφεται το σύνολο των εργαστηρίων στην επικράτεια.


Από την άλλη πλευρά, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο είναι Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με πανελλαδική αξιόπιστη εργαστηριακή υποδομή, στελέχωση σε υψηλότατο επίπεδο, με διδάκτορες επιστήμονες και πάνω από εκατό χρόνια εμπειρία, σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, ασφάλειας περιβάλλοντος, αλκοόλης και αλκοολούχων, τελωνειακών, χημικών και άλλων καταναλωτικών προϊόντων, σε νομοθετικό, εργαστηριακό και επιθεωρησιακό επίπεδο, ενώ βιώνει επιτελική υποβάθμιση, στην ουσία καλύπτει τον εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, στο μεγαλύτερο ποσοστό.


Η επίθεση στο ΓΧΚ τόσο από άλλες υπηρεσίες οι οποίες εμφανίζονται και υποβαθμίζονται, οιονεί διαττόντων αστέρων όσο και από την πολιτική του ηγεσία στην προσπάθεια περικοπής δομών από το Υπουργείο Οικονομικών πολλές φορές υποβάλλεται από κατευθυνόμενες από συντεχνιακά ή προσωπικά συμφέροντα ενέργειες αλλά και από άγνοια του ρόλου του. Έτσι παρατηρούμε, την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος για τη δημιουργία εργαστηρίων για δοκιμές που καλύπτονται από το ΓΧΚ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δύο εργαστήρια που έχει δημιουργήσει ο ΕΦΕΤ και τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν παρέξει εργαστηριακή υπηρεσία, αλλά και αρκετά εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία είτε υπολειτουργούν, είτε λειτουργούν υπό διακοπές (!) αναμένοντας την ανανέωση των συμβάσεων συμβασιούχων αναλυτών. Τελευταία παρατηρούμε την προσπάθεια περαιτέρω υποβάθμισης του με την υπαγωγή του στην γενική διεύθυνση Τελωνείων, η οποία αν υλοποιηθεί διαλύει το όποιο δομημένο σύστημα ελέγχου χτίστηκε από το 1929 μέχρι και καταδεικνύει την άγνοια σε αυτά τα θέματα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου οικονομικών.


Η αξιολόγηση και η ορθολογική διαχείριση όλων των εργαστηριακών υποδομών, που ασχολούνται στον επίσημο έλεγχο της αγοράς, στον τομέα προστασίας καταναλωτή, εργαζομένων και περιβάλλοντος, υπό το Γενικό Χημείο του Κράτους, θα αποτελούσε και αποτελεσματική εκμετάλλευση των πόρων που διαθέτει η Ελληνική κοινωνία και θα απέφερε και αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς.      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περίπτωση 1η, έτος 2005

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 2005 προκήρυξε Διαγωνισμό με φορέα Διενέργειας Διαγωνισμού το Υπουργείο Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ (Αρ. Διακήρυξης Υπουργείου Ανάπτυξης 318/04, Ημ. Διαγωνισμού 18-02-2005), για την προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού, υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας. Ο σκοπός ήταν να εξοπλιστούν τα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, δηλαδή τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου, Καβάλας. Να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός έτσι ώστε να διενεργούνται αναλύσεις φυτοφαρμάκων και συναφών επιμολυντών.

Δεν υπήρχε πρόβλεψη για υποδομές εγκατάστασης, για προσωπικό, για εκπαίδευση προσωπικού, για κόστος λειτουργίας.
Το αποτέλεσμα είναι σήμερα αυτός ο εξοπλισμός να «σκουριάζει» αναξιοποίητος, ο καταναλωτής να είναι απροστάτευτος, ο εξαγωγέας να απευθύνεται σε ιδιωτικά εργαστήρια και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει ελλιπή εικόνα για την παρουσία τοξικών ουσιών στα τρόφιμα. 

Περίπτωση 2η, έτος 2006

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, το έτος 2006, προκήρυξε Διαγωνισμό για την αγορά εξοπλισμού, κόστους 2.000.000 ευρώ (Αρ. Διακήρυξης Τ3/2005, Ημ/νία Διαγωνισμού 06-04-2006). Παράλληλα κατασκεύασε δύο νέα κτίρια, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, για αποκλειστική χρήση Χημικών Εργαστηρίων. Ο σκοπός και οι αναλύσεις που πρόκειται να διενεργήσει καλύπτεται ήδη απόλυτα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Μέχρι σήμερα τα εργαστήρια δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη, συνεχίζουν να αφαιρούν χρήματα από τον κρατικό κορβανά ενώ όταν θα λειτουργήσουν, αν γίνει αυτό ποτέ, το κόστος ανά ανάλυση θα ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε σχέση με μερικές δεκάδες ευρώ που στοιχίζει η ίδια ανάλυση σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια.

Περίπτωση 3η, έτος 2007

Με εντολή του Πρωθυπουργού, κ. Κων. Καραμανλή, ανακοινώθηκε η δημιουργία Τριών Νέων Εθνικών Εργαστηρίων Ελαιολάδου, στα Χανιά, στη Μυτιλήνη και στην Καλαμάτα. Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού, αξίας 1.500.000 ευρώ. Όταν τα όργανα έφτασαν στα εργαστήρια, οι υπεύθυνοι συνειδητοποίησαν ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό, κονδύλια για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

Στο διάστημα που ακολούθησε την προκήρυξη του Διαγωνισμού, πολλές φορές οι τοπικές αρχές ανακοίνωναν με ικανοποίηση και περηφάνια την ύπαρξη ανάλογων Χημικών Εργαστηρίων στους παραγωγούς, γεμίζοντάς τους για ακόμη μία φορά με κούφια λόγια και ψεύτικές προσδοκίες.

Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι τρία διαφορετικά υπουργεία σήμερα (Οικονομικών, Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) έχουν το κάθε ένα τα δικά του!!! Εργαστήρια Ελαιολάδου.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων, Εργαστήριο Δοκιμών – Αθήνα (ΕΦΕΤ)

ΕΤΑΤ Α.Ε,
Εταιρεία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΙΓΜΕ, Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων Νερών ΙΓΜΕ,
Εργ. Ελέγχου Ποιότητας Πληρωτικών Υλικών
Εργ. Ελέγχου Τοξικότητας Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων & Λασπών
Εργ. Ελέγχου Ποιότητας Στερών Καυσίμων
Εργ. Ορυκτολογίας – Πετρογραφίας
Εργ. Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής 
ΙΓΜΕ, Εργαστήριο Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου (Πρέβεζα)
ΙΓΜΕ, Εργαστήριο Περιφερειακής Μονάδας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ξάνθη)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, ΜΕΛ. ΤΕΔΚ Α.Ε., Εργαστήριο Ελέγχου Νερών και Λυμάτων
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος – Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Εργαστηρίων
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων, (Εργαστήριο Ελέγχου Καταλοίπων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης)
Υπουργείο Γεωργίας ,
Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων,
(Τμήματα Ελέγχου Γάλακτος, Κρέατος και Προϊόντων Αλιείας)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μπενάκειο Ινστιτούτο, Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πάτρας, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλος, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πατρών, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μπενάκειο Ινστιτούτο, Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Έρευνας, Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) Ανατολικής Στερεάς & Νήσων (Λυκόβρυση)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Έρευνας, Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.), Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς (Ξυλόκαστρο)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Έρευνας, Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Έρευνας, Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) Κεντρικής Ελλάδας (Λάρισα)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως Τμήμα Εργαστηριακής Εξέτασης Τροφίμων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας Εργαστήριο Αναφοράς Γάλακτος
ΥΑΑΤ, Κτηνιατρικό εργαστήριο Λάρισας, Α. Τμήμα Εργαστηριακής Διαγνωστικής, Εθνικό εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης - Β. Τμήμα Ειδικής Παθολογίας, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών Τμήμα Καταλοίπων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας – Εργαστήριο Αναφοράς Καταλοίπων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ελέγχου Καταλοίπων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης  
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών
Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας & Παθολογίας Διατροφής Ζώων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλάσσιων Βιοτοξινών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Λάρισας)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λυκόβρυσης (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Λυκόβρυσης)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Θεσσαλονίκης)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΘΙΑΓΕ, Περιφερειακό Κέντρο ποιοτικού ελέγχου ταξινόμησης και τυποποίησης Βάμβακος Καρδίτσας
ΕΘΙΑΓΕ, Περιφερειακό Κέντρο ποιοτικού ελέγχου ταξινόμησης και τυποποίησης Βάμβακος Στερεάς Ελλάδος
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (Ι.Χ.Τ.Ε.Λ.)
Εργαστήριο Αναλύσεως Εδαφών
ΕΘΙΑΓΕ- Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Εργαστήριο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού
ΕΘΙΑΓΕ- Ινστιτούτο Μελισσοκομίας
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (Ι.ΤΕ.ΓΕ.Π.), Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (Ι.ΤΕ.ΓΕ.Π.), Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης Γεωργικών Προϊόντων, Μικροοργανισμών και Ελέγχου Σπόρων Σποράς για την Ανίχνευση Γενετικών Τροποποιήσεων (Ε.ΓΕ.ΤΑ.)  
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών (Ι.Ε.Α.), Εργαστήριο Εδαφολογικών Αναλύσεων
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β.) Εργαστήριο Εδαφολογίας
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών & Ελαίας Χανίων
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ακολουθήστε μας