Έχουμε όραμα και στόχους για την Ε.Ε.Χ. και τους χημικούς. Όλοι μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον κλάδο μας.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΛΑΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΣΚ –Χ. –Συν.
Ακολουθήστε μας