Χημική Αντίδραση 24/5/2017

Διακήρυξη της "Χημικής Αντίδρασης" με αφορμή την ανακοίνωση του τριετούς σχεδίου για την εκπαίδευση

Η «Χημική Αντίδραση» υποχρεώνεται να προβεί σε έκδοση παραταξιακής ανακοίνωσης μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες για να εκδοθεί ένα κοινό Δελτίο Τύπου της ΔΕ της ΕΕΧ, το οποίο να τοποθετείται για την «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο ανακοινώθηκε στις 19-05-2017. Για τη σύνταξη του τριετούς αυτού σχεδίου δεν ζητήθηκε, για μια ακόμη φορά, η συνδρομή του ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ με το νόμο 1804/88 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ σε θέματα Χημικής Εκπαίδευσης, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), παρά τις έξι (6) επιστολές που έχουν σταλεί από τις 24-11-16 μέχρι σήμερα με τις οποίες έχει ζητηθεί η συμμετοχή.

Η «Χημική Αντίδραση» δεν θα αναφερθεί στα παιδαγωγικά και θεσμικά αιτήματα της ΕΕΧ (μονόωρη διδασκαλία στο Γυμνάσιο και στην Α ΕΠΑΛ, απώλεια του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος, σοβαρή έλλειψη γνώσεων εξαιτίας της απουσίας Χημείας στη Β Κατεύθυνση, απαράδεκτος και εμβαλωματικός περιορισμός της διδακτέας ύλης που ωθεί στην παπαγαλία, ένταξη των Τμημάτων Χημείας στο 3ο ΕΠ, εξαίρεση της ΕΕΧ από τη διαβούλευση για ΕΠΑΛ και τους οδηγούς σπουδών ΙΕΚ κ.ά.), αλλά θα εστιάσει την προσοχή της στα σημεία ανακοίνωσης του ΥΠΠΕΘ που προκαλούν ανησυχία (με τον τρόπο δόμησης της ανακοίνωσης του ΥΠΠΕΘ), τόσο για το μέλλον της Χημείας στην Εκπαίδευση, όσο και της ίδιας της Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το σύνολο των θέσεων μας στο συνημμένο

Ακολουθήστε μας