ΕΕΧ 18/5/2015

Οργανόγραμμα

Οργάνωση

1. Υπηρεσίες της Ε.Ε.Χ. είναι η κεντρική και τα περιφερειακά τμήματα.

2. Τα περιφερειακά τμήματα ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς της Ε.Ε.Χ. για κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρειά τους και ιδίως :

α) προωθούν την πολιτική της Ε.Ε.Χ. στην περιφέρεια τους.

β) συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής της Ε.Ε.Χ. σε γενικά θέματα και μεταφέρουν τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα.

γ) ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειάς τους.

3. Τα περιφερειακά τμήματα διαρθρώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κατά τόπο αρμοδιότητά τους να ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές συνθήκες, στη διοικητική διαίρεση και στην κατανομή του χημικού δυναμικού της χώρας.

4. Η ίδρυση, κατάργηση ή αναδιάρθρωση των περιφερειακών τμημάτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από γνώμη της ΣτΑ. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την έδρα, τις αρμοδιότητες, τα προσωρινά όργανα μέχρι τις πρώτες εκλογές και γενικά την οργάνωση και λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

5. Μέλη των περιφερειακών τμημάτων εγγράφονται υποχρεωτικά όσα μέλη της Ε.Ε.Χ. έχουν μόνιμη κατοικία ή επαγγελματική έδρα στην περιφέρειά τους. Η εγγραφή σε περισσότερα από ένα τμήματα απαγορεύεται.

Όργανα

1. Όργανα της Ε.Ε.Χ. είναι τα κεντρικά όργανα διοίκησης, τα περιφερειακά όργανα διοίκησης και τα πειθαρχικά συμβούλια.

2. τα κεντρικά όργανα διοίκησης της Ε.Ε.Χ. είναι τα εξής :

α) η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ),

β) η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.),

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

3. Τα περιφερειακά όργανα της Ε.Ε.Χ. είναι τα εξής :

α) η Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος (Σ.Π.Τ.),

β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.),

γ) η Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.)

4. Για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη της Ε.Ε.Χ. συνιστώνται στην έδρα της τα εξής πειθαρχικά συμβούλια :

α) το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο,

β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιούνιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30