Σε Εθνικούς Οργανισμούς

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΣΥΑΕ)

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Βατίστα Μαργαρίτα
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Παπαχρήστου Χαρίκλεια

Υπουργείο Ανάπτυξης- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
I Γενική Δ/νση Βιομ/κής Πολιτικής
Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας
Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας για την Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ)

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: 

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου Κράτους
Δ/νση Πτεροχημικών-Τμήμα Καθισίμων
Επιτροπή Χημικών Ναυτιλίας

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Παύλος Ευαγγελίδης
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: 

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου Κράτους
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ)

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Σαρακατσάνος Ιωάννης

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ:  

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Γεν. Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης
Κεντρικό Σύστημα Υγείας (ΚΕΣΥ)

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Ρίζος Δημήτριος
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Λυμπεράκη Ευγενία

 

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τμήμα Αναγώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευησης (ΣΑΕΙ)

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Παπαδόπουλος Αθανάσιος
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ: Σπύρος Κοΐνης

 

 

Υπουργείο Ανάπτυξης
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΕΦΕΤ)
Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ: 
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
Θεόδωρος Πομώνης
Νικόλαος Ψαρουδάκης
Μιχάλης Στρατηγάκης
Χαρίκλεια Παπαχρήστου

 

Ακολουθήστε μας