Την Παρασκευή 17-02-2017 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα γραφεία της ΕΕΧ η δεύτερη εκδήλωση της σειράς ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΧ, με θέμα: «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΕΧ, παρά την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και την οικονομική δυσπραγία, να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο : Να…
Η ΕΕΧ εκτιμά ότι για την αποφυγή διενέξεων και τον πραγματικό εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Υγείας και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας πρέπει: Επιτέλους να αναδειχτείτο θέμα των ειδικοτήτων Κλινικής Χημείας,Γενετικής και τωνάλλωνσχετικών κλάδων οι οποίοι εμπλέκονται στον in vitro εργαστηριακό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ευρωπαϊκήοδηγία 5/96)…
Κυρία Υπουργέ Γνωρίζοντας την αγάπη σας για την τέχνη και την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, μέρος της οποίας αποτελούν τα αρχεία και τα όργανα του Μουσείου, σας παρακαλούμε να ορίσετε μία συνάντηση, στην οποία σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Συνταξιούχων της ΕΕΧ που έχει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια διάσωσης…
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) θέλοντας να τιμήσει τον πολλαπλό ρόλο των γυναικών στην πορεία της ανθρωπότητας από τις πρώτες μορφές κοινωνικής οργάνωσης μέχρι σήμερα, συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας για τις Γυναίκες στην Επιστήμη (11 Φεβρουαρίου), θεωρώντας ότι ακόμη και σήμερα το αίτημα για ίσες ευκαιρίες παραμένει επίκαιρο.
Ακολουθήστε μας