Πιστοποιητικό Ενημερότητας

Η υπηρεσία της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενημερότητας παρέχεται στα μέλη της Ε.Ε.Χ. που είναι εγγεγραμμένα στον κόμβο.

Εάν δεν έχετε προηγούμενες οφειλές και θέλετε να αιτηθείτε την έκδοση Πιστοποιητικού Ενημερότητας προχωρήστε παρακάτω στη Έκδοση Πιστοποιητικού.

Για να εγγραφείτε στον κόμβο της Ε.Ε.Χ. πατήστε εδώ.