24/9/2017: Βραδιά του Ερευνητή 2017
3/9/2017: Πρόσκληση σε ανοιχτή Γενική Συνέλευση
4/8/2017: Καινοτομία και Επιχειρείν στη Χημική Βιομηχανία
20/4/2017: Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον Προγραμματισμό Δράσης του ΤΠΧΕ
20/4/2017: Πρόσκληση για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας
13/12/2016: Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς
2/4/2016: Διημερίδα του ΕΚΦΕ Αιγάλεω με θέμα "Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο - Ευρώπη"
23/9/2017: 5ο Συνέδριο Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ακολουθήστε μας