Ανακοινώσεις

Το ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

διοργανώνει στο πλαίσιο των ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΧ

20 Απριλίου 2018, στις 18.30

εσπερίδα στα γραφεία της ΕΕΧ

με θέμα:" Ποιοτική και Οργανοληπτική Αξιολόγηση του ΠαρθένουΕλαιολάδου"

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) είναι ΝΠΔΔ (νόμος 1804/88) εποπτευόμενο από το ΥΠΟΙΑΝΤ και μεταξύ των ιδρυτικών σκοπών του είναι η προστασία της Χημικής Εκπαίδευσης και ιδίως των επαγγελματικών συμφερόντων του συνόλου των μελών του.

Η ΕΕΧ με βάση αυτό απευθύνεται σε σας σχετικά με τον αποκλεισμό των Χημικών στους Οδηγούς Σπουδών των ΙΕΚ, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017, από την διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται ή ανήκουν αυστηρά στο επιστημονικό τους αντικείμενο και για τα οποία είχαν μέχρι σήμερα ανάθεση (http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο

Προς ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) είναι ΝΠΔΔ (νόμος 1804/88) εποπτευόμενο από το ΥΠΟΙΑΝ και μεταξύ των ιδρυτικών σκοπών του είναι η προστασία του χημικού επαγγέλματος και ιδίως των επαγγελματικών συμφερόντων τουσυνόλου των μελών του.

Η ΕΕΧ με βάση αυτό απευθύνεται σε σας σχετικά με σωρεία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων που έχουν σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των χημικών από θέσεις συναφείς με το επιστημονικό τους αντικείμενο, πολλές από τις οποίες καταλαμβάνουν σήμερα.

Στο συνημμένο οι περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης στις οποίες αναφερόμαστε:

Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ