Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας 15/7/2014

Ψήφισμα του ΠΤ Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας σχετικά με το θάνατο του Ιωάννη Ελεμέ

Ο πρόεδρος ΔΕ / ΠΤ Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου
 
ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΜΕ
 
συγκάλεσε αμέσως συνεδρίαση της ΔΕ/ΠΤ η οποία κατέθεσε σχετικό ψήφισμα.
Ακολουθήστε μας