Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας 25/9/2019

Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση Επιστημονικών/Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση»

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ