Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας 9/3/2020

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την απόφαση του ΕΟΔΥ περί αναστολής όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων για 4 εβδομάδες, με ημερομηνία έναρξης ισχύος 9 Μαρτίου, αναβάλλονται τόσο η Ημερίδα Επαγγελματικής Απασχόλησης που επρόκειτο να γίνει 13/3, όσο και το 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας (3-5 Απριλίου).

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής, όταν έχουμε νεώτερες πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Βικτωρία Σαμανίδου, Πρόεδρος ΠΤΚΔΜ-ΕΕΧ

Βασίλης Κουλός, Γενικός Γραμματέας

Ακολουθήστε μας