Θεσσαλίας 29/11/2019

Επιστημονική ενημέρωση- συζήτηση με θέμα: "Απορρυπαντικά/ καθαριστικά : σύνθεση- τεχνολογία- νομοθεσία- σύγχρονες τάσεις"

Στο πλαίσιο των επιστημονικών μας συζητήσεων, όπως ήδη σας είχαμε ενημερώσει, θα ασχοληθούμε με το πολύ ενδιαφέρον θέμα των απορρυπαντικών, το οποίο θα παρουσιάσουν οι συνάδελφοι κος Κανλής, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία αναφορικά με το θέμα αυτό και η κα Τσακνάκη, υπάλληλος στο ΓΧΚ με σημαντική κατάρτιση στο αντικείμενο των απορρυπαντικών, η οποία θα καλύψει το νομοθετικό μέρος.

Ακολουθήστε μας