Προγράμματα Κατάρτισης 10/3/2010

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος - τμήμα Βιολογίας

Τo  Τμήμα  Βιολογίας  προκηρύσσει την εισαγωγή είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ) στο εγκεκριμένο από το Ε.Π.Α.Ε.Κ. Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Ν. Π.Μ.Σ.) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), στο γνωστικό αντικείμενο:

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ