Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, που έχουμε ως καταστατικό μας σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι Χημικοί σε θέση γραφείου, επειδή πρόκειται για φανερά λανθασμένη ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου από την πλευρά του ΙΚΑ, προτείνουμε την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, η οποία να αναφέρεται…
ΑΙΤΟΥΜΑΣΘΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΣ Να εισαγάγει άμεσα το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίασή του, καλώντας την Ένωση Ελλήνων Χημικών να παραστεί και να ακουστεί σε αυτήν διά του νομικού συμβούλου της. Να ενεργήσει τα δέοντα και να καταβάλει στα μέλη μας νομιμότοκα το συνολικό ποσό των ασφαλιστικών εισφορών,…
Η ΕΕΧ συνεχίζει να απαιτεί από την Πολιτεία τη θεσμική εκπροσώπηση των συμφερόντων των συναδέλφων. Αναμένουμε τις απαντήσεις......
Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα αιτήματα μας για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και το ΕΤΕΑ, από 18-2-2016 και 5-8-2016. Η ΕΕΧ, σταθερά προσηλωμένη στη δυναμική προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων, επαναλαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αιτήματα συνάντησης με την ηγεσία του Υπουργείου και τον Πρόεδρο του…
Ακολουθήστε μας