Ατζέντα 20/5/2018

Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών

Η ΕΕΧ συμμετέχει ενεργά, σε συνεργασία με τον Εθνικό Πόλο για την ΥΑΕ, στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στους Εργασιακούς Χώρους 2018-2019, "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ".

1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 24 ΜΑΙΟΥ 2018 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ακολουθήστε μας