Δελτία τύπου 9/6/2016

Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 9 Ιουνίου 2016

Τα Πρότυπα, η Διαπίστευση και η Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης αποτελούν εργαλεία βασισμένα στις ανάγκες της αγοράς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς άσκησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την εκπόνηση σύγχρονης νομοθεσίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια ασφάλεια, την πρόληψη της απάτης και νοθείας, τις δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή. Αυτά τα εργαλεία όμως δεν είναι τόσο ευρέως γνωστά και κατανοητά, ή δεν χρησιμοποιούνται, όσο θα έπρεπε. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παγκοσμίως, όπου ο δημόσιος τομέας έχει υιοθετήσει τη Διαπίστευση ως μέσο για την επίτευξη στόχων δημόσιας πολιτικής.

Ακολουθήστε μας
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ