Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) ως επιστημονική ένωση που στόχος της είναι η προαγωγή της Επιστήμης της Χημείας, όχι μόνο στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και στην κοινωνία, δεν μπορεί παρά να σταθεί με σεβασμό απέναντι στην Γυναίκα Επιστήμονα και να χαιρετίσει την Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες στην Επιστήμη. Στο…
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) και η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, βλέποντας τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα στο διεθνές περιβάλλον να προετοιμάζονται συνδιοργάνωσαν στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει, το 1ο εξειδικευμένο εργαστήριο με…
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής (ΙΚΔΥΝ) και η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) συνδιοργάνωσαν στο πλαίσιο των «Παρασκευών στην ΕΕΧ» την εκδήλωση με θέμα «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ», επιχειρώντας να ψηλαφίσουν ένα θέμα το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και το οποίο επηρεάζει…
Ακολουθήστε μας