Επαγγελματικά Νέα 15/11/2013

Επιδοτούμενο Σεμινάριο για Άνεργους Διπλωματούχους/ Απόφοιτους ΑΕΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.: 12101189

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για

Επιδοτούμενο Σεμινάριο για Άνεργους Διπλωματούχους/Απόφοιτους ΑΕΙ
Συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
Άξονας Προτεραιότητας 3 - Μέτρο 2, Έργο: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. - περίοδος 2002-2004»

Το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών (ΕΕΚ) υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 350 ωρών, για ανέργους διπλωματούχους / αποφοίτους ΑΕΙ στο θεματικό αντικείμενο Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Ελέγχου με έμφαση στα Κτιριακά και Τεχνικά Έργα (οπλισμοί, σκυρόδεμα, ασφαλτικά, αδρανή κ.α.) με τίτλο:
Έλεγχος Ποιότητας Ανόργανων Προϊόντων
(χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων)
Θεωρητική Κατάρτιση 175 ώρες.
Πρακτική Κατάρτιση 175 ώρες, σε εργαστήρια.
Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ανέργους αποφοίτους / διπλωματούχους ΑΕΙ Θετικής κατεύθυνσης (Χημικούς Μηχανικούς, Χημικούς, Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Φυσικούς, πτυχιούχους Επιστήμης των Υλικών, Γεωλόγους κλπ) σε ειδικά θέματα ελέγχου ποιότητας ανόργανων προϊόντων, έτσι ώστε να μπορούν να απασχοληθούν στο χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων για κτιριακά και τεχνικά έργα, αλλά και στα εργαστήρια που παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου στις κατασκευαστικές & τεχνικές εταιρίες, στα τμήματα Διασφάλισης Ποιότητας των μεγάλων κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών, καθώς και στα τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου των χημικών Βιομηχανιών που παράγουν τα προϊόντα αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην γραμματεία του Ε.Ε.Κ., τηλ. 2109536775 - 6

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα (δίνεται από το ΚΕΚ)
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (συμπληρώνεται στο ΚΕΚ)
3. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας
4. Επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών
5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
7. Πρόσφατη φωτογραφία
Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας).

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Απρίλιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30