Δεδομένου ότι οι αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών εμποδίζουν το μέλλον της Χημείας στην Ελλάδα, η EuChems υιοθέτησε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της:
Η ΔΕ/ΕΕΧ προκηρύσει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για για την θέση ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην E.Y.C.N. (European young chemist network), η οποία αποτελεί τμήμα της EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences) Προθεσμία: 20-07-2013
Γενικό Χημείο του Κράτους : Οι απαραίτητες χημικές αναλύσεις για το κάρβουνο
http://www.euchems.eu/news/euchems-brussels-news-update.html
Ακολουθήστε μας