Ανακοινώσεις
49η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΑΙΛΑΝΔΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Μας κάνατε υπερήφανους Η ΔΕ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση την μεγάλη επιτυχία της Ολυμπιακής της ομάδας, η οποία κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στην 49η ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/). Τα μετάλλια κατέκτησαν ο απόφοιτος μαθητής της…
Η Δ.Ε. της ΕΕΧ λαμβάνοντας υπ’ όψιν : Το κανονισμό λειτουργίας της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Χημικά Χρονικά (Άρθρο 2 παρ. 4) Το από 07 Ιουνίου 2017 γραπτό αίτημα της Συντακτικής Επιτροπής Δημοσιεύει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 2 θέσεων μελών της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Χημικά Χρονικά. Δικαίωμα…
Η Δ.Ε. της Ένωσης Ελλήνων Χημικών πραγματοποιεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπροσώπησή της (εθελοντικά) μεέναν Χημικό ο οποίος θα εκπροσωπήσει την ΕΕΧ στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 14 του Της ΚΥΑ 4229/325/13, με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την…
Η Δ.Ε. της Ένωσης Ελλήνων Χημικών πραγματοποιεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπροσώπησή της (εθελοντικά) μεέναν Χημικό ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του οποίου αναπτύσσονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με ΑΠ:62609/6-6-17 σχετικά με τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης του αρθρου 21 του ν.4369/2016 στο ΥΠΑΝ και στα ΝΠΔΔ που υπάγονται σε αυτό.…
Ακολουθήστε μας