Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί να εμβαθύνουν σε απαραίτηταστοιχεία θεωριών μάθησης και σε…
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών έλαβε την Παρασκευή 3-6-16 γνώση του ΦΕΚ 1567/02-06-2016 το οποίο αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ε.Π.Α.Λ. διαπιστώνοντας πως στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου, μειώθηκε κατά μία 1 ώρα η διδασκαλία της Χημείας (από 2 στο τρέχον πρόγραμμα), μετατρέποντας την σε ένα ακόμα μονόωρο μάθημα, παρά…
Σημειώνουμε ότι οι λύσεις των Εσπερινών είναι ίδιες με των Γενικών Λυκείων, με εξαίρεση το ερώτημα Β3
Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του 30ου ΠΜΔΧ για τους μαθητές της Α' Λυκείου. Αναρτώνται οι βαθμοίπου είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 60. Όλα τα αποτελέσματα βρίσκονται στη διάθεση της Γραμματείας της ΕΕΧ και όποιος επιθυμεί μπορεί να ενημερωθεί.
Ακολουθήστε μας